Høringsutkastet er tilgjengelig slik at også allmennheten kan komme med innspill.
Høringsfristen er 16. november. Endelig utkast til plan skal deretter behandles av Nordlandssykehusets styre den 15. desember.
Les hele pressemeldingen hos Nordlandssykehuset