Hopp til hovedinnhold
Ambulanse ved Sykehuset Østfold på oppdrag i Fredrikstad. Foto: Live Oftedahl (2016)


Høring: Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Helsedirektoratet har sendt ut et høringsforslag for felles registrering og nasjonal rapportering av informasjon om behandling og aktivitet i ambulansetjenesten i Norge. 

Høringsfristen er 15. september i år.

Les også: Helse Midt-Norge blir pilot for ny digital journaløsning i hele helsevesenet

Innholdet skal brukes i hele ambulansetjenesten; både bil, båt, helikopter og fly.
Da Helsedirektoratet startet med innsamling av data fra AMK-sentralene i 2012 kom det fram at sentrale begreper ikke var harmonisert og at felles nasjonale kodeverk for tjenesten manglet. Dermed ble det dårlig kvalitet på sentrale styringsparametere, som for eksempel aksesstid på AMK og responstid i ambulansetjenesten.

Derfor er det behov for å utvikle en enhetlig registrering og rapportering.

Prosjekt nasjonalt datasett for ambulansetjenesten er ett av fem delprosjekter i denne satsingen.

Mål: 

  • Utvikle nasjonalt datasett og felles begreper for ambulansetjenesten.
  • Gi grunnlag for registrering og rapportering av tilstand, aktiviteter, prosedyrer og administrativ informasjon.
  • Gi grunnlag for nasjonal elektronisk ambulansejournal.
  • Gi grunnlag for at tjenesten på alle nivå har tilgang til informasjon til kvalitetsforbedring, benchmarking og styring.
  • Gi grunnlag for at data skal kunne brukes til forskningsformål og gi pasienter, brukere og befolkningen informasjon om kvaliteten på tjenesten.

I Stortingsmeldingen om «en innbygger, en journal» pekes det på at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. En fremtidig elekronisk journalløsning for ambulansetjenesten må derfor både kunne motta opplysninger fra AMK og legevaktsentralene, og videreformidle opplysninger til neste ledd i pasientforløpet.

Sjekk høringsdokumentene hos Helsedirektoratet her