Hopp til hovedinnhold


Høring: Forslag til ny opplæringsmodell for ambulansefag

Utdanningsdirektoratet sendte i dag ut et forslag til ny opplæringsmodell i ambulansefaget på høring.

Se hele det nye forslaget her

Tidligere: Manglende framdrift for framtidens ambulansefag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) har foreslått endringer i opplæringsmodellen for ambulansefaget i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.

Årsaken er endrede kompetansekrav i akuttmedisinforskriften, og nødvendigheten av å møte nåværende og fremtidige utfordringer for ambulansefaget.

FRHO foreslår å endre opplæringsmodellen fra en 2+2-modell (to års opplæring i skole og to års opplæring i bedrift) til en 2+3-modell (to års opplæring i skole og tre års opplæring i bedrift).

Det er viktig å merke seg at denne høringen kun handler om ny opplæringsmodell for faget.

Etter at ny opplæringsmodell er vedtatt, vil det bli utarbeidet nye læreplaner som gir føringer for det faglige innholdet i ambulansefaget. Det vil være en egen høring med forslag til nye læreplaner.

Høringen er åpen for alle. De som ønsker det kan sende inn uttalelser.

Høringsfristen er 14. mars 2018.

Se hele høringen her

Se også: Ambulansefag i Norge