Hopp til hovedinnhold


Holder tilbake ambulanser

– Vi forsøker å holde tilbake ambulanser slik at vi har beredskap for alvorlige hendelser. Overforbruk av ambulanse er et relativt stort problem, sier klinikksjef Jørgen Einerkjær.

– Vi forsøker å holde tilbake ambulanser slik at vi har beredskap for alvorlige hendelser. Overforbruk av ambulanse er et relativt stort problem, sier klinikksjef Jørgen Einerkjær.

Han kommenterer på et generell basis.

Vestfold Taxisentral har 7.000 pasient reiser i måneden. Og flere kan det bli, skriver Sandefjord Blad.

Prehospital klinikk har et prosjekt hvor målet er å forbedre samhandlingen mellom legevakt, AMK og ambulanse.

Medisinsk indeks

Sykepleierne som sitter på nødnummeret 113 bruker en medisinsk indeks til å finne ut om det er bruk for ambulanse. Sandefjord legevakt bruker denne indeksen, men ikke alle legevakter gjør det.

Prehospital klinikk har kartlagt hvordan de ulike legevaktene opererer og jobber sammen for å finne felles prosedyrer. Prosjektet strekker seg fra juni til mars.

Det er ikke meldt om dødsfall i taxier som transporterer pasienter.

– Det hender vi får klager fra pasienter som mener at de burde fått et annet transporttilbud. Syke personer har ofte forventninger om å reise på første klasse, men vi har behov for å gi første klasse til de som virkelig trenger det, sier Einerkjær.

De fleste pasientklagene kommer på ikke-akutte reiser, men gjerne fra folk som må reise langt.
– Det er helt riktig. Av og til blir det vurdert feil. Vi har ikke full informasjon om helsetilstanden på de som skal reise, og det kan være kommunikasjonssvikt fordi mange parter er involvert, sier Einerkjær.

Ingen avvik fra sjåførene

Problemstillingen om pasienter som blir fraktet i taxi og heller skulle vært i sendt i en ambulanse, er lite kjent for daglig leder i Vestfold Taxisentral, Aud Randi Næss. Ingen fra Vestfold Taxisentral har sendt inn avvik i slike tilfeller de siste fem årene, så vidt hun vet.

– Hadde det vært grunnlag for det, så hadde vi gjort det. Helt klart, sier Næss.
Hun mener det kan være vanskelig for legene bestandig å ta de riktige vurderingene.

– Men vi er klar over at det er syke mennesker vi transporterer. Man kan aldri vite hva som kan skje underveis, sier Næss.

Les hele saken i Sandefjords Blad