Hopp til hovedinnhold
Helseminister Bent Høie. Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons


Høie vil ikke lage instruks mot natt-transport – får hard kritikk

For en uke siden beordret helseminister Bent Høie gjennom et intervju i VG helsevesenet til å slutte med natt-transport av eldre fra norske sykehus. Han utelukker ikke å gi instruks hvis sykehusene ikke endrer praksis, men mener det bør være unødvendig, ifølge VG.

Bakgrunn: VG avslører – midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

Innlegg: Helseministeren må ta ansvar! 

Les også: – Kjenner oss ikke igjen i statistikken

Statsråden fastslår at det ikke er «nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen» for å stoppe den uønskede kjøringen. Det til tross for at han kun for én uke siden beordret helseforetakene til umiddelbart å stanse natt-transport av eldre.

Beordringen kom som følge av VGs avsløringer om transport av eldre pasienter på sen kveld og natt ut fra norske sykehus.

Minst 1546 ganger ble eldre over 74 år transportert ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00. og tilbake til hjemkommune. Transportene gikk til institusjon eller hjem.

Nattransporten har fortsatt etter Høies stoppordre. Det bekrefter Marius Bjørndalen som er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold.

– Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer har kjørt hjemkjøring etter at Høie beordret stopp. Det er ingenting som tyder på endret praksis, sier Bjørndalen.

Høie: Skal ta det opp

Høie presiserer at de kommer til å ta dette opp med sykehusdirektørene allerede på mandag når de er samlet til et felles møte:

– Da blir beskjeden klar på at de som driver med dette må stoppe. Det er ikke riktig at dette er nødvendig eller at det kreves mer penger for å stoppe denne praksisen. Det er ved noen sykehus dette praktiseres, ikke alle. Direktørene vil få beskjed om å gi ordre til AMK-sentralene om at nattransporter ikke skal forekomme, med mindre pasienten ønsker det selv, eller det er helt spesielle forhold som tilsier det, sier han.

Han sier også at hvis sykehusene ikke endrer sin praksis, utelukker de ikke å gi instrukser.

VGs avsløring fikk Senterpartiet til å fremme forslag om lovendring på Stortingets siste dag før sommerferien.

Også fagfolkene reagerer:

Sjef for Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) for Oslo, Akershus og Østfold, Oddbjørn Hagen, sier at det «ikke uten videre er mulig» å endre praksis uten en formell instruks fra Høie og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Hagen som leder landets største AMK-sentral i Oslo, sier stans i nattransport vil kreve en gjennomgang både av oppgaver og ansvar.

– Men i en slik sak bør det være unødvendig, skriver han.

Les mer om saken hos VG