Hopp til hovedinnhold


Høie starter utredning om regionale helseforetak skal fjernes

I dag setter han ned et utvalg som skal bruke hele neste år på å finne ut hvordan Helse-Norge kan organiseres uten regionale helseforetak, ifølge Aftenposten.
Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2016. Helseministeren vil ha et prinsippvedtak om organiseringen før neste stortingsvalg. Gjennomføring kan først skje etter neste stortingsvalg.
Landets sykehus (helseforetak) tilhører hvert sitt regionale helseforetak, Sør-Øst, Vest, Midt og Nord.

Tre forslag

Bent Høie ber utvalget se på tre muligheter for å organisere spesialisthelsetjenesten:

  • Avvikle de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet
  • Opprette et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene
  • Opprette et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene

Utvalget får også en mulighet til å komme med eventuelle «andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.»
– Dette er ikke et åpent mandat. Jeg er konkret på hvilke modeller som skal utredes, men åpner også for at det kan komme andre modeller.
Utvalget ledes av Stener Kvinnsland, tidligere administrerende direktør i Helse Bergen. Med i utvalget er også Aps tidligere helseminister Sylvia Brustad.
Les mer om saken hos Aftenposten