Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Vestre Viken. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Amarok-ambulanse i Vestre Viken. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Høie: Natt-transport av eldre på vei ned

I fjor avslørte VG at eldre pasienter transporteres ut av norske sykehus – midt på natten.

Nå er tallene er på vei ned. Men helseministeren er ikke fornøyd, ifølge VG.

I fjor sommer kunne VG avsløre at eldre pasienter blir sendt ut av sykehus og til hjemkommunen på sen kveld og natt.

Det fikk helseminister Bente Høie (H) til å reagere kraftig, og kreve umiddelbar stans.

Nå legger helseministeren frem tall, utarbeidet av Helsedirektoratet, som viser en reduksjon i 2019 og frem til og med august 2020, i tilfeller hvor eldre over 74 år er blitt sendt ut av sykehus i en ambulanse mellom 22.00 og 07.00.

– Jeg er ikke helt fornøyd. Jeg er fornøyd med utviklingen, at transportene har gått kraftig ned. Men fortsatt er tallene for høye, og det er viktig å ha fortsatt oppmerksomhet på det.

Høie understreker at tallene ikke viser hvor mange av disse tilfellene gjelder der pasienten selv har ønsket å bli sendt hjem sent på natten.

Minst 1546 ganger ble eldre over 74 år transportert ut av sykehusene på kveld og natt i 2018. Transportene gikk til institusjon eller hjem.

Tilsvarende tall for de åtte første månedene i 2020 er 656 transporter, ifølge statistikk Helsedirektoratet har utarbeidet på bestilling fra helseministeren.

I 2018 ble 603 eldre pasienter sendt ut av sykehusene mellom midnatt og 05.00. Frem til og med august 2020 er 271 over 74 år sendt hjem midt på natten.

– Du beordret umiddelbar stans i fjor sommer, transportene fortsetter, hvorfor er det så vanskelig å stanse disse utkjøringene?

– Resultatene viser at det er mulig å få til endring. I hverdagen på sykehusene tar det av og til tid fra pasientenes situasjon blir avklart, til man finner ledig ambulanse, sier Høie.

Han legger til at mangel på kapasitet ikke er noen unnskyldning.

– Manglende ambulanse-kapasitet er ikke en akseptabel situasjon. Mangler man ledige ambulanser så må man finne andre transportløsninger. Ikke vekke pasienter og kjøre de til sykehjem som ikke er forberedt på å ta de imot.