Hopp til hovedinnhold


Høie godkjenner planene for nytt sykehus i Innlandet

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte godkjent at det kan planlegges for et nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF.

I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner, skriver regjeringen.no.

– Det er behov for å fastsette et målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet. Det er viktig for både pasienter og ansatte, sier helseminister Bent Høie.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøte 31. januar en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset.

I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner.

Det ble også vedtatt at prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Du kan lese hele saken på regjeringens nettsider