Hopp til hovedinnhold
Høgskolen i Østfold har hatt 60 studiepoengs paramedic-­utdanning i 15 år. Nå er den på is. I år har de startet bachelor i paramedisin. Foto: Therese Fostervold Mathisen
Høgskolen i Østfold har hatt 60 studiepoengs paramedic-­utdanning i 15 år. Nå er den på is. I år har de startet bachelor i paramedisin. Foto: Therese Fostervold Mathisen


Høgskolen i Østfold: Fire med realkompetanse

Høgskolen i Østfold (HiØ) startet opp med bachelor i paramedisin dette semesteret.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har tatt inn 60 studenter på 45 studieplasser i paramedisin i år. 

Studiet var et av de mest søkte i Norge per studieplass, og poenggrensen hos dem som kom inn i ordinær kvote var 58,4. 

En gjennomgang av tallene i Samordna opptak viser at Høgskolen i Østfold satte rekord i antall søkere med realkompetanse.

69 realkompetansesøkere

Ifølge Samordna opptak og opptakskontoret ved HiØ ønsket hele 69 studieplass, hvorav 47 hadde studiet som sitt førstevalg.

36 av disse ble vurdert som kvalifiserte søkere, hvorav 28 var førsteprioritetssøkere.

To fikk tilbud om studieplass i første runde. Fem fikk tilbud om plass totalt. Fire takket ja.

Totalt oppgir Samordna opptak at Høg­skolen i Østfold hadde 1938 søkere, hvorav 866 var kvalifiserte. Totalt fikk 66 søkere tilbud i første opptak.

Randi Sommerfelt. Foto: Privat

Randi Magnus ­Sommerfelt, studieleder ved Avdeling helse og velferd ved HiØ, opplyser at de har etterfylt med litt flere studenter slik at de nå har nådd et antall på 60. 

– Vi har overbooket fordi vi vil være sikre på at vi har nok studenter som går ut i den andre enden. Erfaringsmessig er det frafall på deltidsstudier, både hos oss og på andre læresteder. I vår studiemodell kommer hovedvekten av praksisstudier i tredje og fjerde studieår.

45 studieplasser er smertegrensen basert på praksisstudiene, ifølge Sommerfelt.

Minimum tre års relevant arbeidserfaring

De som tas inn via realkompetanse, og som har ambulansebakgrunn, har utrykningssertifikat fra før. De som har Nasjonal paramedic-utdanning (60 studiepoeng) i tillegg vil få godkjent noen emner. 

– Disse studentene kan få innpassing for noe av praksisstudiene, derfor har vi muligheten til å ta opp litt flere, sier ­Sommerfelt.

Hvilke retningslinjer opererer HiØ med når det gjelder opptak ut fra realkompetanse? 

– I våre retningslinjer, så skal man ha minimum tre års relevant arbeidserfaring for studiet. 

For øvrig står det en liste på nettsiden som oppgir at man må være over 25 år eller mer, ha minimum fem års praksis, hvor tre er relevant arbeidserfaring og to år kan dekkes av annen praksis. Man må også ha dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk.

Veldig høyt snitt

Sommerfelt har også registrert at det er få studenter som kommer inn med realkompetanse.

– Det er vanskelig å nå opp i konkurranse med de som har førstegangsvitnemål, og de som søker i ordinær kvote. Det er veldig høyt snitt. 

Derfor er også HiØ positive til en y-vei for dem som allerede jobber i ambulanse­tjenesten. 

– Vi er positive til det, når vi ser hvor vanskelig det er å komme inn. 

Hun føyer til:

 – Det er naturlig at dette studiet etter hvert rekrutterer inn til master- og doktorgradsstudier. 

Planer om fagskole i Østfold

Hun kan også fortelle at det er økende aktivitet i det prehospitale forskningsfeltet, og mye spennende som skjer. 

Høgskolen i Østfold har tilbudt Nasjonal paramedic-utdanning siden 2005. Nå har ambulansetjenesten vurdert det slik at dette tilbudet kan legges på fagskolenivå.

Det er planer om at Fagskolen i Østfold skal tilby studiet, men det er ikke kommet i gang ennå.

Les også Høgskolen i Østfolds kriterier for realkomptansesøkere: 
Opptak til års- og bachelorstudier på grunnlag av realkompetanse