Hopp til hovedinnhold


HOD skal endre ny akuttmedisinforskrifts lærlingbestemmelser

I et brev til Spekter skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at nye bestemmelser om at lærlinger i fremtiden kun kan fungere som tredjemann på en ambulansebil begge læreårene, må endres.

Bakgrunn: Den nye akuttmedisinforskriftens lærlingbestemmelser kom som en akutt overraskelse
Mer om saken: Bekymret for utdanningsmodell med ny akuttmedisinforskrift

«Vi har etter at forskriften ble vedtatt fått flere henvendelser om hvilke konsekvenser de nye kravene til kompetanse på ambulansebil vil få for andre års lærlinger i ambulansefag, og vi ser at dette vil komme til å skape problemer både for lærlingeordningen og for de ansvarlige for ambulansetjenesten.
Vi er derfor innforstått med at det må foretas endringer i de kravene som nå fremgår av den nye forskriften.
Fordi forskriften i § 21 tredje ledd har en overgangsordning på 3 år før kompetansekravene til bemanning i ambulansebiler etter § 11 første ledd må være oppfylt, vil det imidlertid være god tid for departementet til å foreslå endringer i kompetansekravene som må ivareta lærlinger i ambulansefag på en bedre måte enn forskriften gjør i dag. Dette vil vi komme tilbake til,» står det i brevet til Spekter.