Hopp til hovedinnhold


HOD har fastsatt krav om bruk av felles IKT-standarder

Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, heter det i en pressemelding.
Les forskrift om IKT-standarder vedtatt 1.juli
– Det har ikke vært tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å gjennomføre elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av felles standarder gir sikrere informasjonsflyt mellom virksomhetene, og bedre pasientsikkerhet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Situasjonen i dag er at aktørene selv foretar sine valg og prioriteringer. Det har ikke gitt tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å gjennomføre elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt en forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Fra 1. september 2015 må aktører i helse- og omsorgssektoren benytte de samme standarder for å utveksle informasjonen. Dette vil gi en sikrere og mer effektiv samhandling mellom aktørene i sektoren.
Forskriften stiller krav om at virksomhetene skal føre pasientjournal elektronisk, og ta i bruk standardisert funksjonalitet ved utveksling av elektroniske meldinger. Videre stilles det krav til virksomhetene om å ha oppdatert elektronisk adresse i Adresseregisteret i Norsk Helsenett SF.
– Vi vil at alle skal ta i bruk og hente ut gevinster av elektronisk samhandling.  Dette er en start, og forskriften skal være dynamisk og utvikles over tid, i takt med utvikling og behov i sektoren, sier Høie.
Helsedirektoratet forvalter en katalog over de aktuelle standardene på nettstedet ehelse.no.
Les hele pressemeldingen hos Helse- og omsorgsdepartementet