Hopp til hovedinnhold
Nesten 200 personer ble forsøkt gjenopplivet selv om det var besluttet å ikke starte gjenopplivningsforsøk fra 2015 til 2019. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Nesten 200 personer ble forsøkt gjenopplivet selv om det var besluttet å ikke starte gjenopplivningsforsøk fra 2015 til 2019. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


HLR til pasienter med «HLR minus»

Tall fra Norsk hjertestansregister for de fem årene 2015 til 2019, viste at nesten 200 personer ble forsøkt gjenopplivet selv om det var besluttet å ikke starte gjenopplivningsforsøk.

De fleste slike hendelsene skjedde på helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi anbefaler derfor at viktige beslutninger om behandlingsbegrensinger legges inn i kritisk informasjon i kjernejournal, slik at pasientens autonomi kan ivaretas, og slik at helsepersonell kan bidra til en verdig død heller enn meningsløs behandling i livets siste fase. 

Vi hentet data fra Norsk hjertestansregister fra perioden 2015 til og med 2019. Vi inkluderte alle pasienter over 60 år som fikk hjertestans hjemme eller på helse- og omsorgsinstitusjon. Vi undersøkte om forhåndsbeslutning av behandlingsbegrensning («HLR minus») var årsaken til at ambulansen ikke startet gjenopplivning, eller at gjenopplivning ble avsluttet. 

Fakta om HLR minus


Hva vet vi allerede om dette emnet?

  • Internasjonale studier har funnet at 16–29 % av pasienter som får hjerte- og lungeredning (HLR) på helse- og omsorgsinstitusjoner, senere viser seg å ha dokumentasjon på at de ikke skal gjenopplives («HLR minus»). 
  • Hovedårsaken er at dokumentasjonen var utilgjengelig.  

Hva tilfører denne studien?

  • To tredjedeler av hendelsene hvor personer med «HLR minus» likevel får HLR, skjer på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Vår anbefaling

  • Kjernejournal anbefales for dokumentasjon av «HLR minus» fordi den er enkelt tilgjengelig for alt samarbeidende helsepersonell.

Les hele studien her: Harring, A. K. V., Tjelmeland, I. B., Andenæs, R. & Kramer-Johansen, J. (2022). Blir beslutninger om behandlingsbegrensninger respektert utenfor sykehus når man har ringt 113? Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-13. https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.1

Av 8407 hjertestans fikk 198 (2,3 %) pasienter, som viste seg å ha «HLR minus», likevel HLR av tilstedeværende eller ambulansepersonell (Harring et al., 2022). To tredjedeler av disse hendelsene skjedde på helse- og omsorgsinstitusjoner (figur 1). I løpet av disse fem årene steg andelen pasienter med «HLR minus» som fikk HLR, fra 0,7 % til 1,3 % i hjemmet og fra 5,3 % til 13 % ved helse- og omsorgsinstitusjoner (figur 2)

Figur 1: Flytskjema over inklusjon av pasienter fra hjertestansregisteret, perioden 2015–2019.
Figur 1: Flytskjema over inklusjon av pasienter fra hjertestansregisteret, perioden 2015–2019.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.