Hopp til hovedinnhold


Hjertestanspasienter i randomisert studie med adrenalin og placebo

Pasienter med hjertestans vil bli gitt placebo eller adrenalin av ambulansearbeidere under gjenoppliving i en studie flere spør om er "etisk", skriver The Telegraph.

Les også om norsk studie: IV-ja/IV-nei-studien - undersøkte litt av det samme
Ambulansearbeidere vil gi pasienter med hjertestans placebo som en del av en studie for å se om adrenalin fungerer i resuscitering eller ikke.
Hjertestanspasienter vil enten få adrenalin etter dagens retningslinjer, eller saltvannsplacebo. Verken pasienter, pårørende eller ambulansearbeideren vil vote.
Studien er sett på som kontroversiell fordi pasientene ikke vil være i stand til å samtykke i om de vil være del av studien, og kan komme til å motta en helt ubrukelig placeboinjeksjon.
Gir hjerneskade?
Dagens guidelines i engelske ambulansetjenester anbefaler rutinemessig bruk av adrenalin ved gjenoppliving av hjertestanspasienter.
Det er bekymringer om adrenalin kan forårsake alvorlig hjerneskade og kanskje ikke hjelper til med overlevelse i det hele tatt.
Den nye studien, ledet av Warwick University, er godkjent av den etiske komiteen og vil starte i Wales, London, South coast, North East og West Midlands til høsten.
De første 8000 pasienter som får hjertestans vil bli inkludert.
Dr Martin Underwood, som leder teamet på Warwick University som har ansvaret for studien, sier at de vil ha lokale annonsekampanjer før studien begynner, slik at pasienter kan trekke seg på forhånd.
Han medgir at det trolig er få som vil gjøre det og at logistikken med å sjekke identitet og pasientens ønsker under gjenopplivingsforsøk vil være vanskelig.
Han understreker at all gjenoppliving inkluderer hjertelungeredning og defibrillering vil foregå som normalt.
– Vi vet ikke om adrenalin øker overlevelsen, sier han. – Det er mulig at det øker kortidssoverlevelsen, men få pasienter forlater sykehuset og kostnaden kan være nevrologiske skader.
– Adrenalin kan være en vane og en praksis som faktisk skader folk. Det er tilstrekkelig grad av bekymring for at det vi gjør nå kan være skadelig for folk.
Han sier at dataene som innhentes i studien vil bli sett gjennom regelmessig, og hvis det blir klart at dummygruppen eller adrenalingruppen gjør det bedre vil studien bli stoppet.
Dr Underwood sier at han ikke forventer at folk vil bli satt i unødig risiko av dette.
Man regner med at det er rundt omkring 50 000 briter som får hjertestans utenfor sykehus, hvor bare seks prosent overlever og enda færre ikke får varige hjerneskader.
Adrenalin har vært brukt i resuscitering siden 60-tallet, før randomiserte studier ble utført, ifølge Underwood.
Studien, ved navn Paramedic 2: adrenalinstudien, er støttet av det engelske resuscitasjonsrådet, og det har vært etterspurt studier av adrenalin av International Liaison Committee for Resuscitation (ILCOR).
Det vil besvare spørsmålet om bruk av adrenalin er klinisk korrekt og kostnadseffektivt, og blir finansiert av the National Institute of Health Research (NIHR), en kostnad på mer enn 2,75 millioner pund.
– Behovet for å gjøre denne studien skyldes en alvorlig bekymring for at adrenalin kanskje hjelper med å restarte hjertet på kort sikt, så kan det forårsake store hjerneskader som kan føre til død noen timer eller dager senere, sier professor Gavin Perkins, en av dem som leder studien .:
– Vi ønsker det best mulige utkommet for alle som får hjertestans, både nå og i framtiden. Alle pasienter vil få behandling som er bevist at øker overlevelsen av hjertestans: hjertelungeredning og defribrillering. Adrenalin er ikke bevist at er bra ved hjertestans, derfor trengs denne studien.

Les mer om saken hos the Telegraph