Hopp til hovedinnhold


Hjerteopererer flere 80- og 90-åringer

Stadig flere eldre i Norge hjerteopereres, og den eldste som gjennomgikk en hjerteoperasjon i fjor var 94 år, melder Dagens Medisin.

I fjor gjennomgikk 586 personer over 80 år en hjerteoperasjon, hvorav 16 var 90 år eller mer – den eldste var 94 år.

Til sammenligning var det drøyt 200 i samme aldersgruppen som ble hjerteoperert for 14 år siden. Bare fra 2012 til 2013 økte antallet med 136.
De fleste i 60-årene
Det viser oppdaterte tall for 2013 fra Norsk thoraxkirurgisk register. En av årsakene til at flere gamle hjerteopereres er nye behandlingsmetoder, som kateterbasert klaffeoperasjon (TAVI).

De fleste som blir hjerteoperert er i alderen 60-80 år med en gjennomsnittsalder på 65,7 år, og snaut 29 prosent av alle opererte er kvinner.

Færre bypassoperasjoner
I år har det nasjonale hjertekirurgiregisteret 20-års jubileum. Professor emeritus og hjertespesialist Jan L. Svennevig har hatt hovedansvaret for registeret i alle disse årene.

– Det store som har skjedd disse 20 årene er nedgangen i antallet bypass-operasjoner – samtidig som utblokking av årene har økt. Det har vært en økning i klaffekirurgi, men ikke så stor at den har veid opp for fallet i bypassoperasjoner, sier Svennevig til Dagens Medisin.

Svennevig understreker at hjertekirurgien i Norge er god, med svært lav dødelighet, sammenlignet med resten av verden. 30-dagers dødelighet etter alle typer hjerteoperasjon samlet var i fjor på 2,2 prosent. Det er den laveste som er registrert.

Les mer om saken hos Dagens Medisin