Hopp til hovedinnhold


Hjerteinfarkt i Norge

Hver dag innlegges i gjennomsnitt 35 nordmenn med hjerteinfarkt ved norske sykehus. 90 % av dem overlever. Likevel finnes forbedringsområder, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Det viser ferske tall fra Norsk hjerteinfarktregister. Til tross for at hjerte- og karsykdommer er den vanligste årsaken til innleggelse i norske sykehus, har det helt frem til 2012 manglet et slikt register. I 2013 registrerte 48 av 54 sykehus pasienter, og det er på bakgrunn av disse tallene at Jarle Jortveit og medarbeidere har skrevet en artikkel i Tidsskriftet.

Godt fungerende behandlingstilbud
- Studien vår viser at det er et godt fungerende behandlingstilbud til de fleste med hjerteinfarkt i Norge. Overlevelsen er lik i alle helseregioner og er god sammenliknet med andre land i Europa, sier Jarle Jortveit.

  • 13 043 hjerteinfarkt ble registrert i 2013
  • 28 % ble klassifisert som ST-elevasjonsinfarkt og 70 % som ikke-ST-elevasjonsinfarkt
  • Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunkt var 68 år for menn og 76 år for kvinner
  • Hjerteinfarkt rammet noen flere menn (64 %)
  • Halvparten av pasientene hadde høyt blodtrykk, 60 % var røykere eller tidligere røykere, og nesten 30 % hadde hatt hjerteinfarkt tidligere
  • 10 % var døde innen 30 dager
  • Det var ingen forskjeller i dødelighet mellom helseregionene
  • Det var ingen forskjeller i dødelighet mellom menn og kvinner

Jortveit og medarbeiderne identifiserte likevel noen forbedringsområder. Nesten halvparten av pasientene med den vanligste hjerteinfarkttypen fikk ikke koronar angiografi slik som retningslinjene anbefaler, og fikk derfor ikke behandlet forsnevringene som forårsaket hjerteinfarktet med ballongblokking (primær perkutan koronar intervensjon, PCI).

Les mer om saken hos Tidsskriftet