Hopp til hovedinnhold


Hjerneslaghjelm gir tidlig diagnose

Hjerneslagshjelmen som er tatt i bruk på Chalmers viser seg å holde mål. Det handler om en hjelm som allerede i ambulansen kan avlese hjernen til en hjerneslagspasient. Måleinstrumentet på hjelmen viser om det er en propp eller en blødning, og rett behandling kan settes i gang allerede på vei til sykehuset

Hjerneslaghjelmen som er tatt i bruk på Chalmers viser seg å holde mål. Det handler om en hjelm som allerede i ambulansen kan avlese hjernen til en hjerneslagpasient. Måleinstrumentet på hjelmen viser om det er en propp eller en blødning, og rett behandling kan settes i gang allerede på vei til sykehuset,  ifølge Nyheter P4 Gøteborg.

En tidlig diagnose og rett behandling mangedobler sjansen for overlevelse for en hjerneslagrammet, og til og med bli fullstendig rehabilitert. 

Mikael Persson er professor ved Institutionen for signaler og systemer på Chalmers.

– På Sahlgrenska sykehus vurderer nå den medisinske ekspertisen hjerneslaghjelmen vår. Man har gjort en første klinisk studie der man har undersøkt 17 pasienter, hvorav ti var rammet av blødning. Hjelmen vår oppdaget alle de ti blødningene, sier Mikael Persson.

Mikael Persson og hans forskerteam fikk idéen til en "strokehjelm" da de undersøkte påvirkningen av stråler fra mobiltelefoner på den menneskelige hjernen.

Chalmersforskerne kunne da se hvordan hjernens forskjellige deler reagerte på strålingen fra mobiltelefoner. 

Fra mobiltelefonenes påvirkning på den menneskelige hjernen, var det ikke et langt steg for å finne en hurtigdiagnostisering av hjerneslagrammede. Diagnosehjelmen var oppfunnet.  

– I dag er det slik at først når man gjør en datatomografi inne på sykehuset at man kan avgjøre om det dreier sesg om en propp eller en blødning, sier Persson. 75 prosent rammes av propp.  

Det er svært viktig at man ikke gir proppløsende behandling til en pasient som er rammet av blødning. 

I Sverige rammes hvert år 30.000 av hjerneslag, og behandlingskostnadene beløper seg til en milliard om året. 

Internasjonalt er tallene enorme; 15 millioner får hjerneslag hvert år. Fem millioner dør og ytterligere fem millioner overlever med hjerneskader.  

Tidlig diagnose med hjelp av hjerneslaghjelm og dermed en førsteinnsats i ambulansen, kan ifølge Persson på Chalmers, utgjøre forskjellen mellom liv og død, mellom invaliditet og et friskt liv, for millioner av hjerneslagrammede verden over. 

Les mer om saken hos Nyheter P4 Gøteborg