Hopp til hovedinnhold


Hjemmesnekrede løsninger i svenske ambulansehelikoptre

Svenske ambulanshelikoptre savner lik organisering. Det har ført til provisoriske løsninger og ekstra kostnader på oppimot 150 millioner kroner i år, melder  SVT.se.

I dag er det sju svenske ambulansehelikoptre, og antallet øker hele tiden. Men noen samordning mellom landstingene eksisterer ikke.

– Vi flyr med fire ulike helikoptertyper. I Tyskland, Polen, England og i flere av våre nordiske naboland er det alltid samme type som gjelder. Det sier seg selv at effektiviteten blir bedre med samme type og samordning over landet, sier Mats Friberg som er leder i gruppen som samordnar luftbåren ambulansetjeneste, ”Vård på vingar”.

I dag styrer hvert enkelt landsting sine egne helikoptre. Noen eier og driver i praksis egne flyselskap, andre landsting leier helikoptre.

– Sverige burde kunne spare cirka 150 millioner kroner hvert år på en samordning. Det er på gang, men det tar tid, ifølge Friberg.

FAKATA

I dag finnes det ambulanshelikoptre i Norrbotten, Vesterbotten, Jamtland, Stockholm, Uppsala, Gottland och Vestre  Gøteland. Dalarna och Varmland har nylig besluttet seg for å kjøpe sammen.  I Østergøtland, Jønkøping og Kalmar vil man gå sammen om et helikopter. I Skåne diskuteres spørsmålet.

Les mer om saken hos Sveriges Television