Hopp til hovedinnhold
Pulsoksymeteret i en bergensambulanse. Illustrasjonsfoto: Geir Anders Rybak Ørslien
Pulsoksymeteret i en bergensambulanse. Illustrasjonsfoto: Geir Anders Rybakken Ørslien


Hjemmeovervåker koronasmittede

KRISTIANSUND (VG) Allerede i slutten av februar rensket Kristiansund kommune markedet for SPO2-målere som sjekker oksygenmetning.

Nå rapporterer innbyggere hjemmefra, skriver VG.

Vestlandskommunen var tidlig på banen coronanyhetene ble flere mot slutten av februar.

IT-avdelingen i kommunen gjorde beregninger som viste at rundt 140 personer i risikogruppen ville bli såpass syke at de trengte innleggelse, noe som ville resultert i et betydelig press på helsevesenet i kommunen. 

– Vi spurte oss selv hvordan vi skal oppdage den stille hypoksemien, at folk er i ferd med å bli alvorlig syke uten å merke det selv. Vi ville ikke sykehusene skal fylles opp av pasienter på respirator, derfor tenkte vi ut en avstandsoppfølging som gjør at vi kan avdekke tidlig forverring, sier Benedicte Nyborg, daglig leder Regionalt responssenter og responsteam i Kristiansund kommune.

Gjennom et nært samarbeid med IT-avdelingen utviklet de et lett forståelig system for å hindre flere sykehusinnleggelser enn kommunen kan tåle. Kommunen har en screeningtelefon bemannet av helsepersonell. Ansatte i kommunen ringer inn og drøfter kasus, som registreres digitalt.

Smittevernteamet i kommunen tar over ansvaret og kontakter innbyggeren som kan tenkes å være smittet, og screener vedkommende etter en matrise som kommunen har utarbeidet sammen med sykehuset.

Innbyggeren får time i smittevernteltet. Og det er hvis prøven er positiv at det spesielle Kristiansund-prosjektet settes i sving. 

– Vedkommende får da tilbud om å få med seg en Sp02-måler som sjekker oksygenmetningen i blodet. De rapporterer digitalt tre ganger i døgnet. 

Går alarmen, varsles fastlegen, og man kan komme i posisjon til å oppdage alvorlig sykdom tidlig.