Hopp til hovedinnhold


Hjelpekorps og ambulansetjeneste

Nasjonal Paramedic Forening (NPF) kaster seg inn i debatten om hvordan frivillige hjelpekorps kan brukes i framtiden, etter at ny forskrift som krever fagautorisert personell på ambulansene har trådt i kraft.

Nasjonal Paramedic Forening (NPF) kaster seg inn i debatten om hvordan frivillige hjelpekorps kan brukes i framtiden, etter at ny forskrift som krever fagautorisert personell på ambulansene har trådt i kraft.

Les hele innlegget her: Hjelpekorpsenes rolle i ambulansetjenesten (pdf)

Bakgrunn: Skal jeg bli nektet å bruke fritiden min til å avlaste helsevesenet gratis?

Mer om saken: Mange titalls ambulanser kan forsvinne

Nasjonal Paramedic Forening understreker at det er et svært viktige bidrag hjelpekorpsene gjør i redningsaksjoner, søk etter savnede og på sports- og kulturarrangementer.

- Hjelpekorpsenes innsats blant vanskeligstilte personer i samfunnet er av stor betydning, og den samlede innsatsen kan vanskelig måles i penger, skriver Øyvard Sørensen, som er leder i NPF, i innlegget.

Viktig rekrutteringsarena
Hjelpekorpsene har også hatt en viktig betydning som rekrutteringsarena inn i profesjonell tjeneste. Men det er viktig å skille mellom ambulansepersonell og gode førstehjelpere, både med uniformer og kjøretøymessig.

- I og med at hjelpekorpsenes ambulanser er uniformert på lik linje med den profesjonelle ambulansetjenesten, og hjelpemannskapene på ambulansene ofte er svært likt uniformert som ambulansearbeider/paramedic/lege, er det stor mulighet for misforståelse i forhold til hva publikum kan forvente seg av helsehjelpen som gis.

Et unntak kan være de kjøretøyene som skal frakte snøscootere etc, de bør ha mulighet til å sette på blålys slik at de kommer raskt frem.

Bør være klare og synlige skiller mellom profesjonelle og frivillige
- Det er helseforetaket som skal forsikre seg om at forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus blir overholdt. Denne forskriften gjelder for ALLE ambulanser i Norge, uavhengig om de er profesjonelle eller ikke. Med andre ord, en ambulanse er en ambulanse. OG det stilles store krav til utøverne, heter det i innlegget.

Hvis sykehusene har behov for sykepleiere, så skaffes det utdannede sykepleiere. Ikke personell som har som har pleie og omsorg av mennesker som fritidssyssel. Trenger sykehuset leger, så skaffes det utdannede leger. Slik bør det også være med paramedicer og ambulansearbeidere.

- Det er stor forskjell på førstehjelp og ambulansearbeid, avslutter Øyvard Sørensen, leder i NPF.