Hopp til hovedinnhold


Hit vil UNN-styret ha amulansehelikopteret

Bestemte seg i dag, ifølge Harstad Tidende.
Les: Helikopter i pose og sekk
Les også: – Krangel om base kan sette liv i fare
Mer om saken: Hvorfor avslå luftambulansebase på Evenes i sommer?
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogland til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, melder UNN i en pressemelding.
Helse Nord RHF har utarbeidet rapporten ”Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø”. Her har også fagmiljøer fra helseforetakene i Helse Nord bidratt gjennom deltakelse i prosessen. Rapporten avveier flere alternative lokaliseriger av ambulansehelikopterbasen, og konkluderer med at den bør legges til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
- UNN-styret understøtter denne anbefalingen og gir sin tilsutning til dette.
Denne saken skal fremmes for styret i Helse Nord RHF den 25. september.
Les mer om saken hos Harstad Tidende