Hopp til hovedinnhold


Historisk samvirke: Nasjonal PLIVO-opplæring i gang

Første del av nasjonal felles opplæring for alle tre nødetatene i prosedyren for PLIVO (pågående livstruende vold) har nå startet opp, skriver Håvard Bakken, brigadeleder i Oslo brann og redningsetat og nasjonal PLIVO-instruktør fra brannvesenet.

Prosedyren for PLIVO  er forankret i alle tre direktorater (POD, DSB, H.DIR). Målsettingen er at alt innsatspersonell skal ha gjennomført opplæring på minimum seks timer innen sommeren 2016.
De siste to ukene har til sammen 200 personer fra de tre nødetatene hatt felles instruktøropplæring på Justissektorens øvings- og kompetansesenter (JKØ) i Stavern.
Det har vært opplæring av regionale instruktører fra hele landet, litt etter samme modell som mange brukte i forbindelse med nødnettopplæringen. De regionale instruktørene har vært i gjennom 12 timer med kurs og øvelse. Deltakerne har fått cirka fem timer teori, tre timer caseløsning og fire timer praktisk øvelse.
Som i mange andre sammenhenger skulle man selvfølgelig ønsket man fikk enda flere timer til rådighet, men dette var det som er satt av denne gangen.
Opplæring av lokale instruktører
Framover skal de regionale instruktører i fellesskap starte opplæring av lokale instruktører som igjen skal stå for opplæring av sluttbrukerne.
De lokale instruktørene får åtte timer undervisning, og så settes det av seks timer til sluttbruker. Det er også tenkt at alle ansatte på AMK-sentralene, operasjonssentralene og 110-sentralene skal delta på sluttbrukeropplæringen.

Viktig å øve
Det er en sterk anbefaling at det øves i alle ledd under slike gjennomføringer. Som i så veldig mange andre sammenhenger er det svært viktig at vi kommer riktig ut i fra «hoppkanten». Det er inne på sentralene det hele starter, og vi er da avhengig av at operatørene har god forståelse for konseptet.
Læringen, bekjentskapene og kontaktene som oppnås ved disse samlingene og øvelsene er noe vi vil ha stor nytte av ved alle andre hendelser også. Synergieffekten her er enorm, som regel større enn det man ser for seg innledningsvis.
Lesestoff før kurs
For de som venter på tilbud om opplæring er en god start at man leser og setter seg inn i den nasjonale prosedyren som er laget: «Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold. PLIVO».
For å sitere prosedyren;
«Prinsippene for PLIVO-aksjoner skal kunne benyttes uavhengig av antall innsatspersonell, men håndteringen vil alltid måtte tilpasses tilgjengelige ressurser, særlig politiressurser. Prosedyren beskriver handlingsmønsteret både når alle tre nødetatene er til stede, og hvordan innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner der politiet ikke har ankommet. Prosedyren er et verktøy for bedre samhandling for å redde liv og begrense skade i en ekstrem situasjon. Det presiseres at prosedyren ikke skal medføre noen endring av etatenes primæroppgaver.»