Hopp til hovedinnhold


HINAS samlet ambulanse-Norge for å finne de beste bilene

15 forskjellige ambulanser ble  grundig evaluert for å finne de fire mest passende for neste avtaleperiode, melder HINAS på sine nettsider.

Stedet for evaluering av bilene var vegvesenets trafikkstasjon i Tønsberg, landets eneste for godkjenning av utrykningskjøretøy.

Samler kunnskap og erfaring

Totalt 16 personer fra hele helse-Norge deltok på evalueringa, blant dem ambulansesjefer, prosjektledere og verneombud.
– Dette er veldig viktig å delta på, bilene er arbeidsverktøy nummer en for oss. Er det noe ambulansepersonell er opptatt av, er det kjøretøy og utstyr som klarer jobben, sier Vidar Furnes, hovedverneombud for Ambulanse Midt-Norge. Han var en av dem som deltok i evalueringen av de framviste ambulansene.
Han understreker viktigheten av at verneombudenes deltakelse i prosjekter som dette.
– Det er representanter fra samtlige regionale helseforetak her. At alle er med gjør at vi føler at vi virkelig deltar i prosessen. Det er også store forskjeller på ambulansetjenestene i Norge, noen av dem som har lengre transportvei har behov for mer komfort, mens de med kortere vei til sykehus har ønsker om andre funksjoner. Vi verneombud snakker sammen, får en felles forståelse for hva som er behovet, og utveksler erfaringer, sier han, og får støtte fra verneombud Lise Mari Systad som representerte Helse Vest.
– En så sammensatt prosjektgruppe gir oss gode biler. Vi har mye kunnskap og erfaring samla på ett sted, sier hun.

Fornøyd prosjektleder

I dag er avtalen på ambulanser på seks biler i ulike kategorier. Dette er nå blitt til fire. HINAS kjører nå denne anskaffelsen nasjonalt for andre gang, og prosjektleder Kjetil Sønvisen er godt fornøyd etter den fire dager lange evalueringa.
– Det synes å ha fungert bra. Totalt var vi 16 personer som deltok, og jobbet i fire ulike arbeidsgrupper med å gjennomføre forskjellige prosedyrer, sier han.
– Når vi har en så stor prosjektgruppe er den bredt sammensatt. Her sitter det teknisk kompetanse, folk som kan noe om strøm, spenningsfall og har viktig elkompetanse. I tillegg er det viktig å ha med de fire verneombudene, de er grasrota i ambulansearbeidet.
Les mer om saken på Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS)