Hopp til hovedinnhold


Her går traumealarmen på sykehuset

En gang i måneden er det traumeøvelse i Nordlandssykehuset. Da trenes det på hvordan hardt skadde skal tas i mot. Hvert sekund teller, skriver Bodø Nu.
– Vi har gjennomført traumeøvelser i mange år, men det er først det siste halvannet året vi har satt øvelser i system og gjennomfører dem den siste fredagen i måneden, forteller Kåre Nordland. Han er leder for traumeutvalget og også for overlegeteamet som har traumevakt.
Overlegeteam
– Fra 1. august i år etablerte vi et eget overlegeteam som har traumevakt og som kommer på alle traumer. Dette er folk som har en egen interesse for traumebehandling og som holder seg faglig oppdatert blant annet gjennom nasjonale faglige kurs. Overlegeteamet består av seks leger – tre gastrokirurger og tre karkirurger, sier Nordland.
Realistisk
Tilbake i akuttmottaket og den månedlige øvelsen. Det er ikke få fagfolk involvert når det slås traumealarm og en hardt skadd person er på vei inn til sykehuset.
– Vi forsøker selvsagt å gjøre øvelsene så realistiske som mulig og har ferdiglaget kasus for type skade og utvikling av pasienten. Teamet vet ikke så mye om pasienten før han eller hun kommer inn gjennom døra, men vi har fått vite hvilke vurderinger som er gjort av de som først møtte pasienten på ulykkesstedet, sier Nordland.
Les mer om saken hos Bodø Nu