Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i nordlys. Foto: Truls Melby, komposisjon Anders Grønning
Ambulanse i nordlys. Foto: Truls Melby, komposisjon Anders Grønning


Her er det ny nettside!

Fornyet logo. Ny layout på tidsskriftet. Splitter ny nettside MED tidsskriftsakene som plussaker. Og du, som er privatabonnent får GRATIS tilgang til disse sakene i tre måneder framover. Sjekk det ut!

Fra Ambulanseforum nr. 1 2020 Leder: Live Oftedahl

Men innholdet da? Vi fortsetter med medieklipp på nett, og vi holder på den gode miksen av saker i tidsskriftet - som nå også blir tilgjengelig på nett, som plussaker.

Her er det fagartikler og formidling fra dere yrkesutøvere – og intervjuer, reportasjer, aktuelle saker og øyeblikk som fortjener å bli dokumentert fra vår side.

Bli med på Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH) på øvelse Oslo-Trondheim-Oslo med Hercules og spesialenhet med smittekuvøse.

I disse covid- 19-tider, som viruset nå er døpt, så kan det fort være aktuelt med en slik utrykning. 

Forsiden av Ambulanseforum nr. 1 2020

Nasjonal paramedic-utdanning (NPU), har eksistert i 20 år snart. Vi får høre om funn som er gjort blant studentene som har gått der. Det er fint at mange norske universiteter tilbyr bachelor i paramedisin. MEN det er veldig synd hvis yrkesutøverne som har jobbet mange år i norsk ambulansetjeneste, og som både sterkt ønsker og trenger faglig påfyll, mister dette tilbudet.

Smertelindring er alltid et hett tema. Erlend Sundland, avdelingsleder for ambulansetjenesten til St. Olavs hospital, oppsummerer hvilke funn de har gjort omkring prehospital smertelindring i Sør-Trøndelag. Svaret er at til tross for innføringen av nye medikamenter er ikke smertelindringen tilstrekkelig. Hva er neste skritt? 

Samlokaliserte nødsentraler er et sterkt ønske fra myndighetenes side, men møter motstand fra helsetjenesten. Unntaket er Samlok nord i Bodø, som nå er den eneste nødsentralen med både brann, politi og helse i samme bygg etter at Samlok i Drammen forsvant. Nå har Kirkenes også vedtatt at det skal samlokaliseres i deres område. Lederen for Samlok nord i Bodø deler erfaringer og begrunner hvorfor det er ønskelig med slik samlokalisering nasjonalt.

Smittevernet er for dårlig i norske ambulansetjenester. Det viste Arbeidstilsynets tilsyn i fjor. Sykehuset Østfold har tatt tak. Sjekk midten. 

Hva foregikk på Nasjonal fagsamling for fagutvikling i regi av Fellesfunksjonen? Sjekk her. Stikkordet er felles nasjonale retningslinjer i ambulansetjenesten.

God lesning!