Hopp til hovedinnhold


– Her bør helikopterbasen for Barentshavet være

Avstand til oljefelt gjør at Berlevåg kan bli den nye helikopterbasen i nord, melder Petro.
– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil være til sjenanse for miljø og befolkning, sier rådmann i Berlevåg kommune, Per Øivind Sundell.
Bakgrunnen for uttalelsen er at Avinor om kort tid skal legge frem en anbefaling om plassering av ny helikopterbase for oljeaktiviteten i Barentshavet. I en rapport som er overlevert Avinor anbefales det at helikopterbasen for oljenæringen legges til Berlevåg.

Utvidelse av Berlevåg flyplass

En etablering av helikopterbase i Øst Finnmark vil også innebære økt kapasitet på flyplassen for å ta i mot fremtidens fly og fremtidens trafikk.
Les mer om saken hos Petro