Hopp til hovedinnhold


Helt ny spesialenhet skal styrke Norge

Fra og med i dag er en helt ny spesialenhet i Sivilforsvaret operativ. Et titalls menn og kvinner skal bistå nødetatene når ekstreme hendelser rammer, ifølge NRK Trøndelag.
48 kvinner og menn i Sør-Trøndelag har påtatt seg oppgaven med å være spydspissen i Sivilforsvaret, og de er operative fra og med 10. mars, som den aller første forsterkningsenheten i landet.
For et halvt år siden ble det bestemt at Sivilforsvaret skulle etablere seks mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø i perioden 2015 - 2017.

5,4 millioner i støtte

Sivilforsvaret har tidligere foreslått å styrke kapasiteten for å stå best mulig rustet til innsats ved store hendelser i framtida. I fjor fikk de 5,4 millioner kroner av justis- og beredskapsdepartementet.
– Her har man tatt høyde for å få inn nytt og moderne utstyr når det gjelder brann og redning. I tillegg har de en god komandoplass som gir gode arbeidsforhold for de som skal gi hjelp, sier statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Hans Johan Røsjorde til NRK.
De tilsammen seks mobile enhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre avdelingen spesialiserer seg på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei.
Etableringen ved Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt i Trondheim er et pilotprosjekt.
Les mer om saken hos NRK