Hopp til hovedinnhold


Helsetopper slaktes i rapport

En ekstern granskningsrapport totalslakter toppledelsen i Helsedirektoratet for manglende styring og kontroll av autorisasjonskontoret (SAFH).

En ekstern granskningsrapport totalslakter toppledelsen i Helsedirektoratet for manglende styring og kontroll av autorisasjonskontoret, skriver VG.

Les også: SAFH overprøver prøvenemnda

Les Helsedirektoratets pressemelding: Svikt i autorisasjonssystemet for helsepersonell

I rapporten, som offentliggjøres onsdag, slår granskerne fast at kvalitetssikringen av helsepersonell ikke skjer på en betryggende måte.

Øverste ansvaret legges på helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Han erkjenner at saken er alvorlig.

Helsedirektøren bestilte selv rapporten etter at VG i vår skrev at hundrevis av utenlandske helsearbeidere kan ha fått autorisasjon på sviktende grunnlag.

I kjølvannet kom også avsløringen om at administrasjonssjef i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH), Liv Løberg, hadde drevet med omfattende CV-juks.

Det er nå tre hovedproblemstillinger topplederen i Helsedirektoratet vil rydde opp i:

* Autorisasjonspraksisen: I rapporten reises det spørsmål om tildelingen av autorisasjoner og lisenser foregår på en betryggende måte.

* Arbeidsmiljøet: SAFH har de siste årene vært preget av flere interne konflikter. Ansatte kommer med urovekkende signaler om arbeidsforhold. Blant annet uttrykkes misnøye med ledelsen som ikke har oversikt over medarbeidernes arbeidsbelastning.

* Forvaltningsmessige rutiner: I rapporten blir det slått fast at SAFH ikke har fulgt regelverket for styring av offentlig virksomhet. Det slås også fast at direktoratet ikke har klart å styre SAFH på en tilfredsstillende måte.

Les mer om saken på VG-nett og Les mer om saken i VG onsdag.