Hopp til hovedinnhold


Helsetilsynet med utrykningsgruppe

Helseforetakene må pålegges å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn umiddelbart, mener helse- og omsorgsministeren. – Tilsynet må raskere inn i disse sakene, sier hun.

Helseforetakene må pålegges å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn umiddelbart, mener helse- og omsorgsministeren. – Tilsynet må raskere inn i disse sakene, sier hun i en pressemelding.

– Det er alvorlig at pasienter blir skadd eller dør under behandling i helsetjenesten. Vi vil nå skjerpe inn gjennomgangen av slike saker i etterkant av hendelsen. Det vil bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etablerer utrykningsgruppe
Hun tar nå initiativ til en forsøksordning, i første omgang over to år, hvor Statens helsetilsyn får i oppdrag å etablere en utrykningsgruppe.

Slik får myndighetene raskt innhentet relevant informasjon i slike saker, både fra helsepersonell, pasient og pårørende.

Må raskere inn
– Helseforetakene blir pålagt å rapportere alvorlige hendelser inn til Statens helsetilsyn umiddelbart, sier Strøm-Erichsen.

– Prøveprosjektet skal opp og stå så raskt det lar seg gjøre, understreker statsråden i en pressemelding.

Hun ser alvorlig på påstandene som har kommet den siste tiden om at Helsetilsynet ikke går raskt nok – og grundig nok inn i saker med alvorlig pasientskade.

Neste uke skal helse- og sosialminister Strøm-Erichsen møte pårørende og Statens helsetilsyn for å diskutere hvordan pasienter og pårørende kan høres på en bedre måte når tilsynet går inn i saker med pasientskade.

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til en nasjonal pasientsikkerhetskampanje neste år.

Les hele pressemeldingen på HODs nettside