Hopp til hovedinnhold


Helsetilsynet kommer uanmeldt

Fra neste år skal Helsetilsynet besøke helseinstitusjonene uten å varsle om det på forhånd.

Fra neste år skal Helsetilsynet besøke helseinstitusjonene uten å varsle om det på forhånd.

Fra neste år vil Statens Helsetilsyn ta i bruk nye metoder for å avdekke avvik i helseinstitusjonene. Sosial- og helsetjenester til eldre er et satsingsområde for Helsetilsynet frem til 2012.

Ifølge avdelingsdirektør Richard H. Knoff er Statens Helsetilsyn i gang med planleggingen og tilretteleggingen av et landsomfattende tilsyn i 2010 med kommunale tjenester til eldre.

Kommer uanmeldt
- I motsetning til tidligere vil dette landsomfattende tilsynet ikke bare bli gjennomført som systemrevisjoner, men bestå av flere typer tilsynsaktivitet. Uanmeldt tilsyn er én slik aktivitet, opplyser Knoff til Dagens Medisin.

Ved systemrevisjoner varsles ledelsen ved virksomhetene Helsetilsynet vil besøke flere uker på forhånd. Tilsynet innhenter også dokumentasjon som gjennomgås før de ankommer virksomheten.

- Slik blir det ikke ved uanmeldt tilsyn. Men det kan nok hende vi ringer rett før avreise for å forsikre oss om at ledelsen er tilgjengelig når vi kommer frem, forklarer Knoff.

Tilsyn på dagen
Tilsynsbesøket vil normalt bli gjennomført i løpet av én dag.

- Når tilsynet er uanmeldt, vil virksomheten ikke ha avsatt bemanning til å kunne ivareta tilsynsmyndighetenes behov for informasjon og tilrettelegging.

Vi vil unngå at tilsynet medfører at ansatte trekkes ut av pasient- og/eller brukerrettet arbeid - eller ledelsesfunksjoner som er sentrale for den daglige driften.

Opplegget vil derfor i hovedsak være basert på observasjon, gjennomgåelse av kardex, journaler eller annen dokumentasjon som uansett skal være tilgjengelig, og korte samtaler med de tilstedeværende, sier Knoff.

Flere uanmeldte tilsyn?
- Forventer dere flere avvik/merknader med slike tilsyn?

- Vi påviser som oftest mange avvik ved ordinær systemrevisjon. Vi vil imidlertid prøve ut uanmeldt tilsyn som er rettet mot problemstillinger der en slik metode kan være egnet.

Dersom det viser seg at vi dermed avdekker avvik vi ikke ville ha fanget opp gjennom et varslet tilsyn, kan det gi grunn til å gjøre mer bruk av uanmeldte tilsyn i fremtiden, sier Knoff.

Stikkprøver
Når det gjelder utprøving av andre nye tilsynsverktøy, nevner Knoff bruk av stikkprøver og såkalt «sjølmeldingstilsyn».

- Vi arbeider med veiledningsmateriell til disse innslagene i kommunetilsynet og kan ikke gå i detalj om dem nå, sier han.

Les hele saken i Dagens Medisin