Hopp til hovedinnhold


Helsetilsynet gir AMK-kritikk

Mens den 35-årige metadonbrukeren med ME lå døende på gulvet, ventet ambulansepersonellet på politibeskyttelse. Helsetilsynet mener uansvarlig håndtering kan ha kostet henne livet.

Mens den 35-årige metadonbrukeren med ME lå døende på gulvet, ventet ambulansepersonellet på politibeskyttelse. Helsetilsynet mener uansvarlig håndtering kan ha kostet henne livet, skriver Fædrelandsvennen.

Les også på P5: Døde mens ambulansen ventet

Allerede under innringningen til AMK blir første feil begått, ifølge en rapport fra Helsetilsynet, datert 6. februar 2011. AMK-operatøren fulgte ikke instruksen for utspørring av innringeren grundig nok. Det førte til at det ikke ble tilstrekkelig avklart hvor akutt helsesituasjonen var.

AMK-operatøren hadde også en medlytter, en person med høyere faglig kompetanse, som skal sjekke at ikke gale avgjørelser blir tatt og koordinere hele aksjonen. Han informerer både ambulansepersonell og politiet.

«I disse samtalene viderebringer han upresis og feil informasjon om pasientens eventuelle farlighet, noe som senere fører til at ambulansepersonellet velger å utsette hjelpen», står det i rapporten fra Helsetilsynet. I stedet venter de på hjelp fra politiet.

«Feilinformasjonen som ble formidlet til ambulansepersonell og politi, direkte i ord, og indirekte ved formen på samtalene, var medvirkende til at pasienten ikke fikk nødvendig helsehjelp.»

Helsetilsynet konkluderer med at medlytterens oppførsel ikke var i samsvar med faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen.

En lege setter i gang utvendig hjertekompresjon i en halv times tid, resultatløst. Klokken 11.36 erklæres Lavina Amble død. Ifølge et tilsvar fra sykehuset til Helsetilsynet, kunne utfallet blitt annerledes uten den 18 minutter lange forsinkelsen.

Forutinntatt
I sin konklusjon skriver Helsetilsynet:

«Selv om det skulle ha vært fare for en utagerende pasient, finner Helsetilsynet det alvorlig at det verken ble gjort noe for å finne mer ut om realiteten i faren, eller for å avklare pasientens helsetilstand … Ambulansepersonellets handlemåte var i strid med forsvarlighetskravet og plikten til å yte øyeblikkelig hjelp».

«Forutinntatthet kan være en særlig risiko ved oppfølging av visse pasientgrupper, for eksempel pasienter med rusrelaterte problemstillinger Vi minner om at virksomheten (Sørlandet sykehus, red.anm.) også har et ansvar for å sette fokus på holdninger og avdekke eventuell holdningsslitasje hos medarbeidere for å hindre behandlingsmessige konsekvenser av dette».

Beklager det tragiske utfallet
Prehospitale tjenester har gitt de involverte tilrettevisning.

– Prehospitale tjenester vil først og fremst beklage det tragiske utfallet av denne saken, sier fungerende avdelingsleder Helge Abrahamsen.

Han opplyser at rapporten fra Helsetilsynets blir brukt til oppfølging i avdelingen.

– Personellet som har vært involvert har vært til samtaler og fått tilrettevisning av sine ledere, sier Abrahamsen.

Avdelingen har allerede satt i gang videre opplæring/fagdager for ambulansepersonell med hensyn til vurdering av risiko, trusler og farlighet. Temaet er utfordrende, og stiller store krav til innsamling av opplysninger, samt vurdering av trusler som måtte foreligge i hver enkelt situasjon.

Les mer om saken i Fædrelandsvennen