Hopp til hovedinnhold


Helsetilsynet avviser klagen fra regionrådet

24. mars bestemte Nordlandssykehuset at ambulanser som får sykdom, ikke skal erstattes med annet personell på overtid. Hensikten er å spare penger, skriver Vesterålen Online. Vesterålen Regionråd klaget til Helsetilsynet kort tid etter at styret hadde tatt beslutningen.
– Vesterålen regionråd konstaterer at Nordlandssykehusets styrende organer har redusert ambulanseberedskapen til et nivå vi mener ikke er i tråd med pasientrettighetsloven hva angår øyeblikkelig hjelp, skrev lederen av regionrådet, Sture Pedersen, i klagen.
Statens Helsetilsyn var tydeligvis ikke korrekt adressat for klagen fra regionrådet.
I dag opplyser nemlig tilsynet at klagen ikke skal behandles av dem, men av fylkesmannen i Nordland.
Les mer om saken hos Vesterålen Online