Hopp til hovedinnhold
Aker legevakt har satt opp en prøvetakingsstasjon der personer som mistenker at de er smittet av koronaviruset, kan komme med bil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
OSLO 9. mars 2020: Aker legevakt har satt opp en prøvetakingsstasjon der personer som mistenker at de er smittet av koronaviruset, kan komme med bil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix


Helsepersonell i første linje er mer utsatt for covid-19

En prospektiv observasjonell kohortstudie presentert i the Lancet, viser at helsepersonell har tre ganger så høy sannsynlighet for å få covid-19 sammenlignet med den generelle befolkningen.

Selvrapporterte data fra helsepersonell i USA og England er bakgrunnen for tallene, melder the Lancet.

Via en app - COVID Symptom Tracker) rapporterte helsepersonellet fra 24. mars (England) og 29. mars (USA) til 23. april 2020.

Blant litt over 2 millioner fra generell befolkning og i underkant av 100 000 helsepersonell i første linje, var det 5545 positive covid-19-tester.

10-20 prosent positive er helsepersonell

Så mange som 10-20 prosent av alle covid-diagnoser kan komme fra helsepersonell.

Forekomsten av covid-19 var 2747 per 100 000 hos førstelinje helsepersonell, mens det var 242 tilfeller av 100 000 i den generelle befolkningen.

– Vi fant at helsepersonell i første linje hadde tre ganger så høy risiko for å rappportere positive covid-19-tester og covid-19-infeksjoner, sammenlinget med den generelle befolkningen.

Smittevernrutiner betyr mye

Gjenbruk av smittevernutstyr eller dårlig smittevernutstyr var assosiert med høyere risiko for covid-19.

Tallene er justert for ulike testfrekvens mellom de to gruppene, hvor helsepersonell i høyere grad testes.

Selv med bra smittevernutstyr hadde helsepersonell som var i kontakt med covid-19 høyere risiko, noe som understreker viktigheten av å ikke bare ha bra smittevernutstyr tilgjengelig, men også andre aspekter som riktig bruk, inkludert riktig måte å ta på og ta av smittevernutstyret i kliniske situasjoner.