Hopp til hovedinnhold


Helsepersonell gir ikke bedre førstehjelp enn andre

Helsepersonell som befinner seg tilfeldig på et skadested gir ikke bedre førstehjelp enn andre skriver Dagens Medisin.
En ny studie fra Finnmark og Troms ser på førstehjelpen som blir gitt av de forbipasserende som kommer til et skadested før ambulansepersonellet.
– Vi så at majoriteten av traumepasienter fikk god førstehjelp, men det er fortsatt rom for forbedringer, sier førsteforfatter Håkon Kvåle Bakke ved Helgelandssykehuset.
Han mener derfor det er viktig at helsepersonell holder seg oppdatert på førstehjelp.
– De kommer oftere i situasjoner der de har bruk for førstehjelp enn andre, selv om de ikke jobber med akuttbehandling av pasienter. Det er mulig at en del helsepersonell tror de har gode kunnskaper, og derfor ikke holder seg oppdatert med kurs i førstehjelp, sier han.
35 prosent av de forbipasserende som utførte førstehjelp hadde noe trening i dette.
– De som hadde hatt noe førstehjelpstrening ga bedre førstehjelp enn de andre. Dette tyder på at trening har noe for seg, selv om studien ikke har undersøkt om overlevelsen var bedre, sier Bakke.
Les mer om saken hos Dagens Medisin.