Hopp til hovedinnhold


Helsemyndighetene i beredskap ved vulkansky

– Helseforetakene vurderer tiltak for å styrke akuttberedskapen i distriktene for å sikre at de som trenger akutt syketransport får det, sier helse- og omsorgsministeren.

– Helseforetakene vurderer tiltak for å styrke akuttberedskapen i distriktene for å sikre at de som trenger akutt syketransport får det, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Men: Luftambulansen er lammet

Nasjonale helsemyndigheter og de regionale helseforetakene er satt i beredskap i forbindelse med askeskyen fra vulkanutbrudd på Island som har blåst inn over deler av landet. – Vi skal gjøre alt vi kan for at stans i ambulanseflygninger og eventuell luftforurensning skal få så få konsekvenser som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stans i sivil luftfart får også konsekvenser for ambulanseflyvninger.

Helsedirektoratet skal avholde møter med de regionale helseforetakene og fylkesmennene for å vurdere ytterligere tiltak i løpet av dagen. Direktoratet er også i dialog med Forsvaret for å se om det finnes andre løsninger for å få transportert de akutt syke.