Hopp til hovedinnhold


Helseministeren om fysiske krav til ambulansepersonell

Helseministeren vil vurdere å be Helsedirektoratet om å foreta særskilt vurdering av om det er aktuelt med krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere.

Helseministeren vil vurdere å be Helsedirektoratet om å foreta særskilt vurdering av om det er aktuelt med krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere, skriver Fagforbundet.

Siste: Beholder ambulansejobben inntil videre

Bakgrunn: Ambulansearbeider sparket etter fysiske tester

Mer om saken: For feit for faget?

Les også: Oppsagt etter diskriminerende kondisjonstest?

Dette kom frem da stortingsrepresentant Per Arne Olsen stilte følgende spørsmål i Stortinget:

Undertegnede viser til en situasjon ved Universitetssykehuset i Nordland, der to ambulansepersonell har blitt oppsagt etter sykehusets egendefinerte helsetester. I denne sammenheng ber undertegnede om en redegjørelse fra statsråden knyttet til hvorvidt det eksisterer nasjonale helsemessige krav for ambulansepersonell, og videre, om hun vil sørge for en helhetlig ordning som ivaretar like krav til ambulansepersonell over hele landet, slik at man får en rettferdig praksis?

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svarte:

Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 18. mars 2005 nr. 252 § 17 stiller krav til kompetanse hos ambulansepersonell. Ambulanser skal være betjent av minst to helsepersonell slik at pasienten sikres adekvat behandling og oppfølging under transport.
Minst ett av helsepersonellet skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Øvrige helsepersonell må kunne dokumentere annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Dette innebærer som minimumskrav en redningsteknisk del med 55 timer teori og 15 timer praktiske øvelser, samt en medisinsk del som inkluderer en teoretisk del på 120 timer og 3 ukers praksistjeneste ved mottakelsesavdeling/intensivavdeling (1 uke), operasjonsanestesiavdeling (1 uke) og medisinsk/kirurgisk avdeling (1 uke).

Det er i forskriften ikke stilt krav til fysisk egnethet. På bakgrunn av Norges implementering av direktiv 2007/46/EF om godkjenning av ambulanser, har jeg i tildelingsbrevet for 2010 bedt Helsedirektoratet, med utgangspunkt i kravene til forsvarlige helsetjenester foreslå nasjonale krav til ambulansebiler og vurdere behovet for endringer i relevant regelverk, herunder forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Jeg vil i den forbindelse vurdere å be Helsedirektoratet om å foreta særskilt vurdering av om det er aktuelt med krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere.

Utover de i regelverket fastsatte nasjonale krav til helsepersonell, herunder også krav til ambulansepersonell, er det arbeidsgiver som må vurdere om den enkelte ansatte er egnet til å utføre de arbeidsoppgaver som tilligger den enkeltes stilling. Jeg er for øvrig kjent med at det nylig har vært avsagt dom i lagmannsretten i saken som omtales i spørsmålet.