Hopp til hovedinnhold


Helsekort for alle?

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vurderer å få laget et elektronisk helsekort til alle, som samler sykehistorien til den enkelte. Kortet vil være på størrelse med et bankkort, melder Aftenposten.

helsekort450-copy1Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vurderer å få laget et elektronisk helsekort til alle, som samler sykehistorien til den enkelte. Kortet vil være på størrelse med et bankkort, melder Aftenposten.
Hvordan dette skal løses er på planleggingsstadiet. Det er tre mulige "eiere" av kortet: Sykehuset, fastlegen eller pasienten.
- Da må vi vurdere om det ikke er mest hensiktsmessig at det er pasienten selv som eier informasjonen og sin pasientjournal. Det er selve kortet som gir klarsignal for åpning av journalen, sier helseministeren.
Fordelene
Ifølge Hanssen vil det løse det meste av problemene man har i dag, med én pasientjournal på sykehus, en annen hos fastlegen, og den til tider dårlige kommunikasjonen mellom sykehus og fastlege. Situasjonen i dag skaper frustrasjon hos begge parter.
Konkret vil man ved innleggelse på sykehus eller etter å ha vært innom en poliklinikk der, få lagt inn notatet legen skriver på helsekortet før man forlater sykehuset. Når man igjen kommer til fastlegen kan han eller hun gå inn pasientjournalen og se hva sykehuslegene har gjort eller anbefaler. Og på samme vis vil fastlegen legge inn informasjon om behandling der. Røntgenbilder og blodprøver kan også legges inn.
Ved akutt sykdom
Ideelt sett vil dermed pasientjournalen alltid være oppdatert, og være med på å sikre god behandling til enhver tid.
- Vi må imidlertid tenke "back-up"-systemer som gjør at dersom du blir akutt syk og ikke selv kan gjøre rede for deg, så må sykehusenes akuttmottak eller kanskje legevakten ha tilgang til informasjonen i helsekortet, sier Hanssen.
Problemstillinger
Personvern og sikkerhet blir umiddelbart temaer.
- Jeg kan ikke se at dette representerer noe problem. I dag har vi en BBS-sentral og vi har bankkort og nettbank med svært sensitive opplysninger. Det er sikkert, så da vil pasientjournaler over samme lest også kunne bli det, sier Hanssen.  - Pasienten vil nå selv kunne sjekke hvem som er inne i journalen, samtidig som prinsippet er at det er pasienten selv som kan gi tilgang til journalen.
Legeforenigen er postive, men understreker at det krever arbeid både når det gjelder teknikk og personvern.
- Det er ikke gitt at en tilfeldig legevaktslege du treffer hvis du brekker armen, skal ha tilgang til alt du har betrodd fastlegen din, for eksempel om psykiske problemer eller om tredjeperson. Internasjonalt diskuteres det om det skal være en kjernejournal som skal være tilgjengelig for alle som har behov for det, sier Torunn Janbu fra legeforeningen.