Hopp til hovedinnhold


Helseforsker: Ikke uvanlig at politikere overstyrer faglige råd

Tross styrevedtak og faglige råd om nedleggelse av akuttkirurgien i Flekkefjord, har politikerne slått ring om sykehuset på Sørlandet. – Det er ikke alltid politikk og fag spiller på samme lag, sier professor Terje P. Hagen til NRK.
Kampen om lokalsykehuset i Flekkefjord har vært lang. Fakkeltogene har vært mange og følelsene sterke. Lørdag kunne NRK fortelle om flere grove feil som har skjedd ved sykehuset de siste årene.
Vinteren 2017 så det mørkt ut igjen da seks av åtte styremedlemmer ved Sørlandet sykehus vedtok å legge ned traumemottaket og akuttkirurgien. Ledelsen mente det var bedre å legge det til sykehuset i Kristiansand.
Men kampen var på ingen måte over. Aksjonsgruppa mobiliserte, og da våren kom, prøvde helseminister Bent Høie å berolige bekymrede sørlendinger.
– Veldig mange sykehus som har følt seg truet av nedleggelsesspøkelset, kan føle seg trygge på at de kan videreutvikle seg som akuttsykehus, sa Høie da han la frem Nasjonal helse- og sykehusplan.
Opprinnelig hadde Høie foreslått at Flekkefjord skulle miste akuttkirurgitilbudet, men han måtte forholde seg til avtalene som ble inngått på Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan.
Dermed var Flekkefjord sykehus fredet.

Politisk overprøving

– At politikere overstyrer faglige vurderinger i slike saker, er ikke uvanlig, sier Terje P. Hagen, professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.
Han sier det er mange slike eksempler etter at sykehusreformen ble innført i 2002.
– Da fikk man et klart skille mellom politikk og fag. I utgangspunktet skulle helseforetakene selv bestemme hvor fødeavdelingene eller akuttberedskapen skulle være. Men siden den gang har vi mange eksempler på at politikere har overprøvd faglige interesser, sier Hagen, og trekker blant annet frem sykehusene på Gjøvik og på Odda.
De grove feilbehandlingene i Flekkefjord har skjedd også etter at sykehuset ble fredet av Høie.
Feilene har ført til at tilsynsmyndighetene har undersøkt mange alvorlige hendelser.
I løpet av de siste tre årene har det vært 28 tilsynssaker. 15 av disse har så langt endt med lovbrudd, fire er pågående saker.
Fire pasienter har mistet livet etter feilbehandling.
Les hele saken hos NRK