Hopp til hovedinnhold


Helsefarlig datatrøbbel

Altfor mange ikt-prosjekter i helsesektoren havarerer. Lite brukervennlige datasystemer på norske sykehus truer pasientsikkerheten, ifølge Dagens Næringsliv.

Viktig pasientinformasjon når ikke frem i nødssituasjoner. Diagnoser registreres feil i utdaterte datasystemer. Prøvesvar og henvisninger forsvinner. Sviktende Ikt-systemer gjør hverdagen tung og ineffektiv for helse­personell ved norske sykehus og legekontorer. Men langt mer bekymringsfullt: Dataprob­lemene i helsesektoren utgjør en trussel for pasientsikkerheten.
Milliarder av kroner er blitt brukt på mislykkede offentlige ikt-prosjekter. Dette gjelder både i Nav, i Forsvaret, for nødnettet – og i helsesektoren: Kun fem av 161 ikt-prosjekter på norske sykehus anses å ha «høy måloppnåelse».
Det kommer frem i en fersk rapport «ikt i spesialist­helsetjenesten i Norge», utført av McKinsey på oppdrag fra Legeforeningen. De siste årene er det blitt investert store summer på å oppgradere datasystemene og det har vært en økende politisk vilje til handling. Men resultatene uteblir. Ni av ti leger forteller at de blir hindret i arbeidet av dårlige ikt-løsninger.
Bildet som tegnes i McKinsey sin rapport er urovekkende: Norge utnytter drøyt halvparten av de mulighetene eksisterende teknologi gir. Vi ligger bak alle våre nordiske naboer når det gjelder tekniske løsninger. Brukervennligheten på ikt-­verktøyene er svak. Systemene kommuniserer dårlig med hverandre, både på tvers av og internt i virksomheter. Vi sløser vekk knappe helseressurser på prosjekter som ikke leverer.
Hvorfor går det galt? Ikt har i mange år vært et nedprioritert felt, og etterslepet er fortsatt stort. Det er helt nødvendig å holde investeringsnivået oppe i årene fremover. Men aller viktigst: Et vellykket ikt-løft krever en sterkere nasjonal styring og et bedre samspill på tvers av regioner og helseforetak. I dag eksisterer det en jungel av ulike standarder og løsninger. En bedre samordning vil bety mer læring mellom foretakene, nasjonale fellestjenester og mer delbar informasjon.

Les mer om saken hos Dagens Næringsliv