Hopp til hovedinnhold
Bell-helikopter fra Forsvaret. Illustrasjonsfoto: Torgeir Haugaard/Hæren
Bell-helikopter fra Forsvaret. Illustrasjonsfoto: Torgeir Haugaard/Hæren


Helsefagfolk roper HV-varsko: Bare tre personer har sanitet som primæroppgave

De tre medarbeiderne skal sørge for fagkompetanse, materiell, legemidler og planlegging av sanitet til Heimvernets styrkestruktur på 40.000 personer.

Denne bekymringsmelding er sendt til Heimevernets ledelse, signert tolv sivile helsefagarbeidere som inngår i HVs styrkestruktur, melder Forsvarets forum.

«Vår mening er at det er urimelig at Heimevernet, som territorielt ansvarlig, skal drifte en styrkestruktur på 40.000 mannskaper, og det er kun tre faste stillinger med sanitet som primæroppgave.»

– Heimevernet er på et minimum av hvor mange vi trenger for å forvalte sanitetsfaget. Imidlertid må tildelte ressurser prioriteres og fordeles mellom en rekke fagfelt og arbeidsoppgaver, svarer Heimevernet.

I dokumentet, som Forsvarets forum har sett, løfter helsefagarbeiderne følgende utfordringer:

Punkter i bekymringsmeldingen


  • Distriktene har ikke en dedikert stilling med krav om sanitetsfaglig bakgrunn i sin produksjonsstruktur
  • Heimevernets skole og kompetansesenter har kun én stilling som er besatt av en person med helsefaglig bakgrunn. De to andre i Heimevernet som jobber dedikert med sanitet, sitter i staben**
  • Kompetansen og kapasiteten innen sanitetsfaget i Heimevernet i dag – spesielt på distriktsnivå– er ikke tilstrekkelig til å sikre forsvarlig forvaltning av sanitetsmateriell, legemidler, personellressurser i styrkestrukturen, kurs og utdanning, og sanitetsplanlegging.
  • Mangel på sanitetsutstyr, blant annet såkalt enkeltmannspakning til soldatene flere steder.

** I tillegg er det en lege og en sykepleier i HV-12 som drifter sykestua på Værnes. Disse har ikke ansvar for øvrig sanitetstjeneste i HV.

– Vi er sterkt bekymret på hvilken retning sanitet i Heimevernet er på vei, mangel på ressurser hos HVSKS (Heimevernets skole og kompetansesenter) og distriktene gjør at det blir mangelfull utdanning av enkeltsoldater, lagførere og troppssjefer, står det i bekymringsmeldingen.

– Hovedproblemstillingen som er tatt opp i bekymringsmeldingen handler om at det er lite personellressurser til å forvalte fagfeltet.

Slik er HV strukturert


  • HV består av rundt 40.000 personer
  • Det er delt inn i 11 geografiske distrikter og 233 områder
  • Hvert distrikt har mobile innsatsstyrker og områdestruktur. Innsatsstyrkene trener oftere enn resten av områdestrukturen.
  • HVs hovedoppgaver i krise og krig er å etablere militært territorielt forsvar, forestå vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, og utføre overvåking og kontroll.

Kilde: Store norske leksikon

Denne problemstillingen er Heimevernets ledelse enig i, skriver kommunikasjonssjef i HV, Per Gunnar Grosberghaugen, i en e-post til Forsvarets forum.

Han skriver at Heimevernet er fornøyd med hvordan sanitetsfaget forvaltes i Heimevernet, gitt de ressursene de har til å gjøre den jobben. Samtidig skriver han at de er på et minimum av det de kan være for et stort og komplekst fagfelt.

HV-ledelsen godt kjent med situasjonen

– Vurderer HV endringer som følge av bekymringsmeldingen dere har mottatt?

– Allerede før bekymringsmeldingen ble fremsendt var stillingen som sjefslege økt fra 50 posent til 100 prosent, samt at ansvaret for sanitetsfaget var blitt plassert på konkret stilling ved distriktene, skriver Grosberghaugen, og fortsetter:

– Sanitetsmateriell til enkeltmann er bestilt nå i høst. Heimevernet jobber kontinuerlig med fagutvikling, også sanitet.

Samarbeidet med Forsvarets sanitet er viktig og standardiseringen av sanitetsutdanning er viktig for Heimevernet fordi dette medfører at Heimevernet tilføres personell med riktig sanitetsutdanning fra styrkeprodusentene.

Kommunikasjonssjefen opplyser at forholdene som beskrives i bekymringsmeldingen ikke er ny informasjon for Heimevernet.

– Hvilken tilbakemelding har dere gitt gruppen som har sendt inn bekymringsmeldingen?

– Gruppen som har sendt inn bekymringsmeldingen har fått tilbakemelding på at HVs ledelse er godt kjent med situasjonen, hvilke tiltak som er iverksatt og forklart hvilket handlingsrom Heimevernet har innenfor dagens ressursrammer, skriver Grosberghaugen.

Les hele saken hos Forsvarets forum.