Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Helsedirektoratbygget 2008, kilde: Wikimedia Commons


Helsedirektoratets høringssvar om ny akuttmedisinforskrift

Forslag til ny akuttforskrift og Helsedirektoratets høringssvar bærer preg av at man ønsker legevakttjenesten mer på banen igjen som en prehospital akuttmedisinsk ressurs – i hele landet.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Av Live Oftedahl

Den forrige akuttforskriften stilte tydelige krav til ambulansetjenesten, blant annet om tobemannete ambulanser og kompetansekrav som at minst en på bilen skal være autorisert ambulansearbeider.

Samme tydelighet gjaldt ikke kravene til legevakten, og det har fått konsekvenser.

Legevakten har en del steder abdisert som akuttmedisinsk ressurs, og ambulansetjenesten har hatt en utvikling mot å ta over oppgaver og vurderinger som før tillå legevaktslegen.

Dette prøver man å bøte på nå, og dermed er forslagene til forskrift utvidet betraktelig på legevaktsbiten.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.