Hopp til hovedinnhold


Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag

I dag lanserte Helsedirektoratet nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Helsedirektoratet  har lansert nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. Helsedirektoratet lanserer torsdag 15. april nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, skriver de i en pressemelding.

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjen for å vise hva som er god praksis på dette feltet.

Hvorfor utgis denne retningslinjen?

 • Hvert år rammes ca. 15 000 personer i Norge av hjerneslag.
 • Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet.
 • Antallet hjerneslag vil kunne øke med 50 prosent de neste 20 årene fordi det blir flere eldre.
 • Vi har i dag dokumentasjon for effekt av tiltak som kan redusere de alvorlige konsekvenser av hjerneslag.
 • Ny kunnskap om optimal behandling av hjerneslag er ikke tatt i bruk for fullt i Norge, og det er store variasjoner i behandlingstilbudet til slagpasienter i Norge i dag.

Viktige anbefalinger i retningslinjen:

 • Alle pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør øyeblikkelig innlegges i sykehus med slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering. Varsling bør gå via AMK, nødtelefon 113.
 • Symptomene på hjerneslag er skjevhet i ansiktet, lammelse i den ene armen og språk- og taleproblemer.
 • Pasienter med TIA (transitorisk ischemisk attack) uten symptomer ved henvendelse, bør tilsees akutt av legevakt eller fastlege og bør innlegges akutt eller utredes ved sykehus innen 48 timer avhengig av risiko for hjerneslag. Sekundærforebyggende behandling er viktig for å forhindre hjerneslag.
 • Rask igangsetting av behandling og rehabilitering er viktig fordi:
 1. De som er aktuelle for trombolyse (medisin som løser opp blodproppen) må få denne behandlingen innen 3 timer etter sykdomsstart og den bør startes så tidlig som mulig.
 2. Forebygging og behandling av komplikasjoner, inkl. forebygging av nye infarkt har best effekt om de starter tidlig.
 3. Mobilisering og rehabilitering fra første døgn gir best resultat for pasienten.
 • Tidlig utskrivning fra sykehuset til hjemmet er bra for pasienter med mild og moderat skade. Dette forutsetter at pasienten får oppfølging og rehabilitering hjemme eller som dagtilbud utenfor hjemmet, og at sykehuset samarbeider med kommunen om tilbudet.