Hopp til hovedinnhold


Helsedirektoratet i Sverige underkjenner militære i ambulansene

Personell som jobber sammen med sykepleiere i ambulanse bør minst ha hjelpepleierutdanning. Det anser Socialstyrelsen (tilsvarer det norske Helsedirektorat) i et svar til to ambulansesykepleiere som mener at militære i ambulanser i Vestre Gøtaland innebærer en pasientsikkerhetsrisiko, skriver Vårdfokus.
Bakgrunn: Ambulansen får hjelp av forsvaret
Spørsmålet om Vestre Gøtalandsregionens løsning er forenlig med god pasientsikkerhet sender Socialstyrelsen videre til  Inspektionen för vård och omsorg, ettersom det er et tilsynsspørsmål.
Når det gjelder utdanning skriver Socialstyrelsen i sitt svar at ambulanser utenom den obligatoriske sykepleieren skal bemannes med personell som i det minste har grunnleggende medisinsk kompetanse. Hjelpepleieutdanning eller tilsvarende er et rimelig minimumsnivå.
Personene bør dessuten ha yrkeserfaring ettersom ambulansepersonell som oftest arbeider i par og kan havne i svært vanskelige situasjoner der kompetanse og erfaring kan være avgjørende for om alvorlig skadde og syke pasienter tas hånd om på en sikker måte.
Pasientsikkerheten bør stå i fokus da landstingene stiller krav til ambulansepersonells kompetanse, skriver Socialstyrelsen og påpeker at man kommer til å følge med på utviklingen og særskilt kompetansekravene om ambulanseforskriften skal revideres.
Sykepleierne som er tillitsvalgt og verneombud i Vårdförbundet skrev til Socialstyrelsen siden Vestre Gøtalandsregionen har ansatt sju brannmenn og yrkesmilitære uten formell medisinsk kompetanse som sommervikarer i ambulansene i  Falkøping, Mølntorp og Lidkøping. De vil vite om en slik løsning er forenlig med pasientsikkerheten.
Les mer om saken hos Vårdfokus