Hopp til hovedinnhold


Helse Sør-Øst blokkerer luftambulansebase til Innlandet

Helse Sør-Øst (HSØ) og helseminister Høie ser ikke ut til å ønske en luftambulansebase til Innlandet. Dette til tross for at et stortingsflertall for lengst har bevilget 10 millioner kroner til prosjektering og opprettelse av en ny innlandsbase, etter forslag fra Venstres Kjetil Kjenseth, står det i et innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen.
HSØ bruker nå etter alt å dømme av disse midlene til å utrede den nasjonale luftambulansestrukturen, for deretter å skulle beslutte «om det foreligger et behov for en base på Innlandet». Dette er mildt sagt en arrogant omgåelse av intensjonen.

Fire profilerte stortingspolitikere fra Innlandet, med stortingspresident Olemic Thommesen (H) i spissen, gikk nylig ut i lokalpressen og poengterte at Stortinget faktisk har bevilget disse pengene, og at de IKKE skal gå til noe annet.

De andre politikerne var Kjetil Kjenseth (V), Morten Ørsal Johansen (Frp) og Tor Andre Johnsen (Frp).

Tidligere har også profilerte AP-politikere som Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken og Anette Trettebergstuen gitt uttrykk for nøyaktig det samme. KrF er av samme mening. Blant de største partiene er det altså tverrpolitisk enighet om at det skal opprettes en ny Innlandsbase. Det MÅ Helse Sør-Øst og helseministeren forholde seg til, hvilket de per dags dato IKKE gjør.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har i budsjettinnstillingen vist til at det finnes to «hull» i luftambulansedekningen i Norge: Innlandet og indre deler av Telemark. Norsk Luftambulanse har vært tydelige på det samme. Ledelsen i Sykehuset Innlandet også.

Mjøsområdet og det østlige Hedmark (rundt 250.000 innbyggere + en svær hyttebefolkning) dekkes i dag fra baser i Oslo, Ål og Dombås, 100 – 200 km unna. Allerede i 2014 oppsøkte fylkesordførerne i Oppland, Hedmark og Telemark HSØ og Helse- og omsorgsdepartementet for å påpeke behovet. Svaret var at først måtte man gjennomføre en nasjonal utredning.

Det er påfallende at de svarer omtrent nøyaktig det samme i dag. HSØ sier at en gruppe (styrt av HSØ) nylig har startet utredning av luftambulansestrukturen i Norge, hvor «en eventuell opprettelse av en Innlandsbase skal få særskilt oppmerksomhet». Gruppen ledes av et innleid konsulentselskap.

Ved en tidligere forespørsel til Sykehuset Innlandet fikk vi opplyst at dette var ukjent for dem, og at SI ikke har noen representanter i denne gruppen, men at det er berammet et møte senere i denne måneden.

Attpåtil så planlegger man nå å styrke bemanningen ved luftambulansebasen i Oslo for (minst) 20 – 30 millioner kroner årlig. Det er direkte provoserende. I Oslo har man i tillegg til TO luftambulanser også en legebemannet akuttbil, og nærhet til redningshelikopter på Rygge. Videre har de umiddelbar nærhet til flere sentre for PCI-utblokking ved hjerteinfarkt og blodproppfisking ved hjerneslag, samt traumesenter. 30 – 45 min kortere tid til blodproppfisking kan bety forskjellen mellom resten av livet i rullestol på et sykehjem, eller tilbake til arbeidslivet.
Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen