Hopp til hovedinnhold
Kåre Ulrik Rognås jobber på helseekspressen i Vestre Viken. Foto: Live Oftedahl


Helse og espresso på helseekspressen

Vestre Viken satte sin første helseekspress på veiene i 2004. Nå har de fire helseekspresser på veiene alle hverdager i uken, og er trolig den tjenesten i Norge som bruker buss mest aktivt for å få ned antall transportoppdrag på vanlige ambulanser

Ambulanseforum nr. 5 2013. Tekst av: Live Oftedahl

De HelseEkspressene som ruller på veiene nå kaller de for tredjegenerasjons helseekspress i Vestre Viken. HelseEkspress 3.0 er fabrikkbygd i Tyskland og konstruert til formålet, de tidligere bussene var ombygde turbusser.

De tre nye HelseEkspress 3.0 har tre bårer, en komfortstol og 22 sitteplasser, og er utstyrt som en fullverdig ambulanse med samme pakkeplan som ambulansene og noe beredskapsutstyr, samt elektroniske journaler og overvåkingsutstyr.

Statens vegvesens Stein Erichsrud har selvfølgelig vært innom og sett om alt er forsvarlig festet og lignende. De fikk krav om noen utbedringer som så er gjennomført.

Helseekspressene kjører til sammen cirka 200 mil om dagen, og frakter cirka 35.000 sittende passasjerer og 1800 liggende pasienter i året.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.