Hopp til hovedinnhold


Helse Nord tar i mot innspill om helikopterplassering

Helse Nord tar i mot eventuelle ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland, skriver Randi Spørck i Helse Nord på UNNs hjemmesider.
Fristen er 16. september. På styremøtet 25. september 2013 skal lokalisering av basen fastlegges.
Arbeidsgruppen som utredet saken og skrev rapporten ”Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Troms – utredning av kapasitet og dekning” anbefalte lokalisering ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
I siste styremøte den 28. august ligger det en motrapport mot denne rapporten, og en motrapport av motrapport under referatsaker.
I kjølvannet av rapporten er det kommet inn flere uttalelser. Dette gjelder blant annet:

  • Hvilken geografisk plassering gir best dekning til de områdene som har dårligst ambulansebildekning?
  • Lokalisering av basen til Stokmarknes lufthavn Vesterålen
  • Lokalisering av basen til et sykehus.
  • Lokalisering til Harstad/Narvik lufthavn

Les mer om saken hos UNN