Hopp til hovedinnhold


Helse Nord-sjefen sier JA til PCI i Bodø

Direktør Lars Vorlands innstilling er klar: Han vil ha et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, det skriver Bodø Nu.
Dermed holder Vorland fast ved innstillingen han ga i februar.
Helse Nord-direktøren understreker også at PCI i Bodø vil avlaste luftambulansetjenesten, fordi man slipper å frakte pasienter helt til Tromsø:
– Hjertepasienter er den største pasientgruppen som flys av luftambulansetjenesten. Et PCI-tilbud i Bodø vil særlig avlaste ambulanseflyene. Aktiviteten i Luftambulansetjenesten er økende, og ressursene prioriteres stramt. Ved at færre hjertepasienter har behov for luftambulanse, vil det frigjøre kapasitet som kan benyttes til andre pasientgrupper.
I februar trakk direktøren saken fra styremøtet, på grunn av til dels voldsom motstand fra legene som utfører PCI-behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Helse Nord-sjefen ønsker å gi et likeverdig behandlingstilbud over hele landsdelen.
–I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN Tromsø som kan nå et primært PCI-tilbud innen tidsfristen. Adm. direktør vurderer det slik at ved å etablere et PCI-tilbud også i Bodø, vil en tilsvarende befolkning på ytterligere 100.000 mennesker kunne få tilsvarende tilbud om primær PCI, skriver Vorland i innstillingen til styresaken.
PCI-senteret i Bodø tenkes opprettet som et dagtilbud i første omgang, som en satelitt under PCI-senteret i Tromsø. Det vil koste omtrent 17 millioner kroner å etablere tilbudet.
Den store motstanden nordfra har i stor grad handlet om at legene der oppfatter opprettelsen av et tilbud også i Bodø som en svekkelse tilbudet i Tromsø.
I styresaken sier ikke Vorland seg enig i dette:
– Det utføres årlig om lag 3.100 angiografiundersøkelser inkludert 1.400 PCI-behandlinger ved UNN Tromsø. Dette er mange nok prosedyrer til å kunne dele på to PCI-tilbud i Helse Nord, skriver han i innstillingen.
I stor grad har PCI-striden i Nord-Norge delt landsdelen geografisk: I Nordland har høringssvarene i PCI-saken nesten utelukkende vært positive til å etablere et tilbud, mens det i Troms og Finnmark har vært uttrykt bekymring for effekten dette vil ha på fagmiljøet i Tromsø.
 
Les mer om saken hos Bodø Nu