Hopp til hovedinnhold


Helse Nord opphever beredskapen

Askeskyproblemene er over for denne gangen, og Helse Nord opphever beredskapen og gir samtidig fødende beskjed om at de ikke lenger behøver å forholde seg til de spesielle retningslinjene som ble innført i forbindelse med problemene.

Askeskyproblemene er over for denne gangen, og Helse Nord opphever beredskapen og gir samtidig fødende beskjed om at de ikke lenger behøver å forholde seg til de spesielle retningslinjene som ble innført i forbindelse med problemene, skriver Helse Nord i en pressemelding.

- Vulkanen på Island har falt til ro og det er akkurat nå ingenting som tyder på at det kommer flere utbrudd med det første. Derfor avvikler vi beredskapen som vi gjeninnførte 19. mai med øyeblikkelig virkning, og virksomheten går over i normal drift, sier beredskapsleder Oddvar Larsen i Helse Nord RHF.

- I forbindelse med askeskyproblemene innførte vi spesielle retningslinjer for fødende, som i korte trekk gikk ut på at de måtte oppholde seg i nærheten av den aktuelle fødeinstitusjonen siste uke før termin. Disse retningslinjene gjelder ikke lenger, sier Larsen.

Forsvaret har fått melding om at beredskapsstøtte derfra kan opphøre fra mandag 24. mai kl. 10, tidspunktet for avvikling av beredskapen.

Les pressemeldingen på Helse Nords nettsider