Hopp til hovedinnhold


Helse Nord etablerer beredskapsorganisasjon igjen

Askeskyen skaper problemer igjen, og Helse Nord har bedt Helsedirektoratet om bistand fra Forsvaret og etablert beredskapsorganisasjon på nytt.

Askeskyen skaper problemer igjen, og Helse Nord har bedt Helsedirektoratet om bistand fra Forsvaret og etablert beredskapsorganisasjon på nytt, skriver de på sine nettsider.

Askeskyen har gjort det umulig å fly til og fra Svalbard onsdag. Dessuten har det vært full stans i luftambulanseflyging mellom Brønnøysund og Berlevåg store deler av onsdagen. Prognosene for de nærmeste dagene er ikke gode, og adm direktør Lars H. Vorland i Helse Nord RHF har derfor formelt etablert beredskapsledelsen igjen.

Prognosene tilsier at Finnmark, Troms og Nordland vil bli berørt av askeskyen i dagene fremover. Samtidig er det problemer i veinettet pga ras og vannføringer. Pr nå er veiforbindelsen mellom Troms og Finnmark og mellom Kautokeino og Alta i Finnmark særlig rammet.

Anmodning om bistand

Helse Nord RHF har henvendt seg til Helsedirektoratet i dag hvor vi ber om følgende bistand med umiddelbar iverksetting:

Fra Forsvaret:
Stridsbåt 90 (2 stk), bemannet med medisinsk personell, lokalisert til Lyngen i Troms og Sortland i Nordland.
Vi ber også få vurdert om Forsvaret kan etablere base på Sortland så lenge askeskyen kan skape problemer for ambulansetjenesten i Nord-Norge.

Fra Rovaniemi i Finnland:
Overføring av pasienter fra Finnmark ved behov.

Les hele pressemeldingen på Helse Nords nettside