Hopp til hovedinnhold


Helse Midts strategi 2020

"I strategiperioden skal det skje en evaluering av de prehospitale tjenestene, og spørsmålet om videreføring av dagens organisering av ambulansetjenesten må vurderes," skriver Helse Midt-Norge som første punkt i høringen om hvilke strategiske valg de bør gjøre framover.

"I strategiperioden skal det skje en evaluering av de prehospitale tjenestene, og spørsmålet om videreføring av dagens organisering av ambulansetjenesten må vurderes," skriver Helse Midt-Norge som første punkt i høringen om hvilke strategiske valg de bør gjøre framover.

Høringsfristen er satt til 20. mai og godt over 200 instanser inviteres til å delta.

- Tida er inne for å ta grep også når det gjelder organisering av akutt-tilbudet i Helse Midt-Norge. Vi må sørge for at det brukes mer på aktiv pasientbehandling og mindre på passiv beredskap. Strategi 2020 blir viktig for å gjøre strukturelle endringer og omstilling av sykehus i vår region, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.

Les hele pressemeldingen på Helse Midt-Norges nettside