Hopp til hovedinnhold


Lyser ut ambulanseanbud for tre år

Helse Midt-Norge velger likevel ikke å lyse ut ambulanseanbud for en femårsperiode, trolig fordi de nåværende aktørene sitter på avtaler som sier at nytt anbud skal lyses ut i tre år.

Helse Midt-Norge velger likevel ikke å lyse ut ambulanseanbud for en femårsperiode, trolig fordi de nåværende aktørene sitter på avtaler som sier at nytt anbud skal lyses ut i tre år.

Les hele saken på Midt-Norges nettside: Lyser ut ny konkurranse om anbudstjenester

Trønder-Avisa: Helomvending i ambulansesaken

Det ble bråk da de valgte å innstille på et styrevedtak om ny anbudsperiode med femårskontrakter, etter å ha fått anbefalt dette i en utredning av advokatfirmaet Haavind.

Les også: Helse Midt valgte å utsette behandlingen av ambulansekonkurranse

For de nåværende driverne ville et anbud på fem år ikke vært til fordel for dem, fordi de måtte budsjettert med utskiftninger i utstyrsparken i løpet av perioden, mens for anbudsgivere som vil på banen er treårskontrakter ikke gunstig fordi nedskrivingstiden på utstyret de må investere i blir kort, og anbudsestimatet dermed høyere enn ved en femårskontrakt.

Advokatfirmaet Haavind anbefalte femårskontrakter, fordi "en kontraktsperiode på tre år vil mest sannsynlig bli ansett å være i strid med kravet om likebehandling i herværende tilfelle ut fra at eksisterende leverandører vil få en konkurransefordel ved å ha utstyr på plass", heter det i rapporten.

De advarer mot at treårskontrakter kan føre til klagesaker og erstatningskrav. Men da forslaget ble kjent vakte det sterke reaksjoner i Namsos Trafikkselskap og Inntrøndelag Ambulanse.

Mer om saken: Ny ambulansetrid i Helse Midt

Mest sannsynlig ville de gått til søksmål hvis det nye anbudet hadde blitt utlyst for en femårsperiode.

Helse Midt-Norge sitter i saksa, uansett hva de velger.

Mer informasjon om anbudskonkurransen: på Doffin

Kommentar til ambulanseanbudsaken i Helse-Midt